Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Potpisan Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultet iz Bihaća
03.07.2013. Potpisan Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultet iz Bihaća

U utorak 02.07.2013. godine direktor Centra za društvena istraživanja Mr. sci. Esad Oruč Internacionalnog Burč univerziteta i Prof. dr. Nevzet Veladžić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Sporazumom je predviđena zajednička organizacija naučnih i stručnih skupova u cilju unapređenja nauke i prakse, zajedničko učešća na lokalnim, regionalnim i evropskim projektima, objavljivanje naučnih i stručnih radova u publikacijama koje izdaju potpisnici, kao i korištenje bibliotečkih resursa, te drugi oblici saradnje.

Dekan Prof. dr. Nevzet Veladžić je prilikom potpisivanja sporazuma iskazao zadovoljstvo budućom saradnjom dvije institucije, te istakao da ta saradnja predstavlja veliki podstrek za akademsko osoblje njegovog fakulteta.

Direktor Centra Mr. sci. Esad Oruč istakao je da sporazum predstavlja samo početak saradnje pomenutih institucija, te da se nada će se saradnja u predstojećem period intezivirati i rezultirati organizacijom međunarodnih naučnih skupova.

Dogovoreno je da naredni sastanak bude u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na kome će se utvrditi detaljan program rada partnerskih institucija

Partneri