Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Centar za društvena istraživanja organizuje Konferenciju o migracijama u januaru 2022.
28.10.2021. Centar za društvena istraživanja organizuje Konferenciju o migracijama u januaru 2022. Centar za društvena istraživanja pri Internacionalnom Burč univerzitetu organizuje prvu po redu i prvu u Bosni i Hercegovini Međunarodnu, naučnu konferenciju o migracijama u saradnji sa Centrom kompetencija za humanitarno pregovaranja iz Ženeve, Švicarska te partnerima Misijom Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u BiH, Misijom Međunardone organizacije za migracije (IOM) u BiH, Delegacijom Evropske unije u BiH, Centrom za evaluaciju razvoja i istraživanja u društvenim naukama te Vanjskopolitičkom inicijativnom.

Predviđeni datum održavanja Konferencije je 20. januar, 2022., a ista će se održati u prostorijama Internacionalnog Burč univerziteta. Rad Konferencije će se odvijati u tematskim panelima, načelno na teme neregularnih i miješanih migracija, zatim emigracija, te rada humanitarnog rada na terenu. Također će biti upriličena radionica o izgradnji inkluzivnih i otpornih zajednica, koju će voditi Tereza Albano, visokorangirana i višegodišnja saradnica OSCE-a pri Odjeljenju za ekonomsko upravljanje.

 

Tokom Konferencije će se obratiti brojni zvaničnici, uključujući prof. Dr. Claude-a Bruderlein-a - direktora Centra kompetencija za humanitarno pregovaranje, predavača na Školi uprave Kennedy pri Harvard univerzitet, te savjetnika predsjednika Međunarodnog komiteta Crvenog križa - a koji će također s prof. Dr. Alijom Kožljakom - direktorom Centra za društvena istraživanja i šefa Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burč univerzitetu - predsjedavati Konferencijom. Slijedit će ga međunarodni i domaći zvaničnici, a Konferencija će se zatvoriti izlaganjem zaključaka i preporuka sa panela te obraćanja zvaničnika na najvišem nivou.

 

Na Konferenciji će sudjelovati brojni akademski radnici i stručnjaci iz navedenih oblasti, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz regiona i šire. Ovom prilikom posebno naglašavamo učešće studenata i profesora Harvard univerziteta, koji će u sklopu studijskog putovanja na Balkanu, boraviti na Internacionalnom Burč univerzitetu, te imati priliku sarađivati sa studentima i profesorima, naročito onih sa Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije.

 

Preporuke, prijedlozi i zaključci panelista će se analizirati i sistematizirati te, na osnovu njih, bit će izrađen prijedlog politika koji će biti predstavljen ključnim akterima, uključujući i međunarodne organizacije, domaće javne institucije te organizacije civilnog društva. Djelujući po ovim preporukama, institucije će biti u prilici unaprijediti upravljanje migracijama te pružiti adekvatan odgovor na izazove koje uzrokuje ovaj fenomen.

 

Partneri