Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Predstavnici Evropske škole za politička i društvena istraživanja Katoličkog univerziteta u Lille-u u posjeti IBU
18.10.2021. Predstavnici Evropske škole za politička i društvena istraživanja Katoličkog univerziteta u Lille-u u posjeti IBU Predstavnici Ureda za međuanrodnu saradnju, Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije te Centra za društvena istraživanja Emina Mekić, prof. dr. Alija Kožljak i Amer Kurtović ugostili su u srijedu, 13. oktobra 2021. predstavnike Evropske škole za političke i društvene nauke (ESPOL) pri Katoličkom univerzitetu u Lille Robin Casteleyn i Laurie Vanhuysse te razgovarali o mogućnosti nastavka saradnje započete u okviru postojećeg Erasmus+ sporazuma o studentskoj i profesorskoj razmjeni.

Domaćini su izložili podatke o dosadašnjoj razmjeni studenata i profesora, koja je nažalost bila prekinuta covid-19 pandemijom ali koja ponovo započinje skorijem odlaskom tri studenta s Internacionalnog Burč univerziteta na Katolički univerzitet Lille, kvaliteti i novitetima na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije te plana za daljnji rad Centra za društvena istraživanja.

 

Gosti iz Lilla su također predstavili svoju ustanovu, koja je rangirana među najboljim na svijetu i koja pruža dvojezičnu nastavu na prvom ciklusu studija i isključivo nastavu na engleskom jeziku na drugom ciklusu studija, naglasili zadovoljstvo sa dosadašnjom saradnjom kroz Erasmus+ sporazum, spremnost i volju za daljnju saradnju te izložili planove ESPOL-a za naredni period.

 

Konkretno su se tematizirali predstojeću, prvu po redu i prvu i Bosni i Hercegovini međunarodnu, naučnu Konferencija o migracijama koja će se održati tokom januara 2022. i koja će konstruktivno uključiti akademsku zajednicu u suočavanje s ovim društvenim fenomenom. Akademci ESPOL-a su pozvani da dostave svoje radove i učestvuju, ili uživo ili putem videolinka, u radu Konferencije.

 

Centar za društvena istraživanja u narednom periodu organizuje niz radionica o teoriji, metodi i pisanju za mlađe saradnike u svrhu njihovog daljnjeg osposobljavanja za samostalni istraživački rad, a oslanjajući se na eksperte sa univerzitetima s kojima Internacionalni Burč univerzitet ima potpisane Erasmus sporazume, te je u tom kontekstu dogovoreno da se ispituju mogući oblici saradnje.

 

Također je bilo razgovora o mogućnosti saradnje, u okviru šireg konzorcija univerziteta, na izradi projekatnog prijedloga za apliciranje na predstojećem pozivu projekte unutar kjlučne akcije 2 Erasmus programa o izgradnji kapaciteta visokoškolskih ustanova te tentativno planiranim pozivima za prijedloge unutar Horizont Evropa programa.

 

Ponuđena je i mogućnost studijskih i naučnih boravaka studenata ESPOLa na Internacionalnom Burč univerzitetu, Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije te Centru za društvena istraživanja, a u svrhu jačanja međusobnih kapaciteta za istraživanje i nauku te unaprjeđenja stanja nauke o Bosni i Hercegovini.

 

A oslanjajući se na uspjeh sadašnjih studenata i alumnista Internacionalnog Burč univerziteta i na osnovu mogućnosti koju nudi Vlada Francuske za bh. studente, dogovoreno je ispitivanje mogućnosti organizovanje tzv. cotutelle programa za studente doktorskih studija, odnosno zajedničko pohađanja studija i mentorisanje studenata, kao najnapredniji vid saradnje univerziteta kada ESPOL uspostavi svoju doktorsku školu 2023.

Partneri