Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Dogovorena koorganizacija KonfMig i posjeta studenata sa Harvard univerziteta
14.10.2021. Dogovorena koorganizacija KonfMig i posjeta studenata sa Harvard univerziteta Maura James, saradnica pri Centru kompetenacija o humanitarnom pregovaranju iz Ženeve, CH i koordinatorica na Školi uprave Kennedy na Harvard univerzitetu u Bostonu, SAD, posjetila je Internacionalni Burč univerzitet te održala sastanak s predstavnicima Centra za društvena istraživanja i Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije, prof. dr. Alijom Kožljakom, Ademom Olovčićem i Amerom Kurtovićem, te održala tzv. sesiju slušanja sa studentima.

James, sa saradnicima, vodi predmet Pregovaranje na frontu: Humanitarno pregovaranje u odgovoru na miješane migracione tokove u Evropi koji je u obliku trosedmičnog studijskog putovanja te koristi eksperencijalno učenje da pokaže studentima stanje na terenu i da ih izazove da kritički posmatraju društven fenomen miješanih migracija.

 

Prethodna izdanja predmeta su uključivali putovanja u Zapadnu obalu, Nepal, Indoneziju, Liban, Jordan, Maroko i Italiju te Indija, a na ovom izdanju 15 postdiplomskih studenata će posjetiti Grčku kao ključnu destinacju ljudi u pokretu, odnosno migranata, te Bosnu i Hercegovinu kao vjerovatno narednu ključnu destinaciju ljudi u pokretu.

 

Dogovoreno je kopartnerstvo na organizaciji predstojeće, prvo po redu i prve u Bosni i Hercegovini međunarodne, naučne Konferencije o migracijama, koja će se održati tokom januara 2022. Konferencija namjerava dovesti naučne radnike i radnice koje se bave pitanjem migracija na jedno mjesto da sagledaju sve aspekte neregularnih migracija i emigracija te usaglase konkretne prijedloge i preporuke politika, kako bi se na taj način konstruktivno uključila akademska zajednica u ovaj društveni fenomen.

 

Studenti i nastavnici predmeta Pregovaranje na frontu će tokom studijske posjete Bosni i Hercegovini boraviti na Internacionalnom Burč univerzitetu te imati priliku sarađivati sa domaćim studentima, slušati razna predavanja te biti obogaćeni za još jednu perspektivu na pitanje neregularnih i miješanih migracionih tokova u BiH.

 

James je imala priliku razgovarati sa studentima Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije o njihovim iskustvima, stavovima i perspektivama o migracionoj krizi, prestojećim izazovima te sadašnjem stanju u toj oblasti. Studenti su imali mnoštvo stavova za iznijeti i podijeliti s gošćom, kako ličnih iskustava tako i raznih opservacija.

 

Ova tkz. sesija slušanja, koja se organizuje kako bi se ispitali stavovi ključnih skupina i sudionika procesa, od iznimne je važnosti za organizatore predmeta i studijskog putovanja u BiH kako bi mogli svojim studentima omogućiti najbolje predavačko i eksperencijalno iskustvo.

Partneri