Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Centar za društvena istraživanje partner sa ADI i PIM univerzitetom u unapređenju ljudskih prava u BiH
21.09.2021. Centar za društvena istraživanje partner sa ADI i PIM univerzitetom u unapređenju ljudskih prava u BiH Centar za društvena istraživanja službeno je partner sa Asocijacijom za demokratske incijative i Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment (Univerzitet PIM) u njihovom projektu koji financira EU pod nazivom „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH“ (CAHR) čiji je cilj identificirati institucionalna kršenja ljudskih prava i otkloniti ih kroz zalaganje i podizanje svijesti

Na poziv konzorcija projekta, Centar za društvena istraživanja udružio se u osmišljavanju i provedbi zagovaranja na temelju razvijene studije koja prikazuje institucionalna kršenja ljudskih prava u BiH tijekom pandemije COVID-19, kao i doprinosu mreži akademskih institucija i drugih nevladinih organizacija za praćenje napretka u ovom sektoru.

 

Projekt “Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH” ima za cilj identificirati institucionalna kršenja ljudskih prava u BiH tijekom pandemije COVID-19, razviti planove zagovaranja i podizanja svijesti te uspostaviti mrežu akademskih institucija i drugih nevladinih organizacija za praćenje poboljšanja stanja ljudskih prava u BiH. Projekat je počeo u januaru 2021. i trajat će do decembra 2022. godine.

 

Prva aktivnost bila je prikupljanje podataka o institucionalnim kršenjima ljudskih prava u vrijeme pandemije covid-19, njihova analiza i izvođenje zaključaka, te davanje preporuka u vezi sa pravnim okvirom i praksom. Studiju možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Rezultati su predstavljeni prvo u Istočnom Sarajevu u utorak, 14. septembra 2021, a predstavnici Centra za društvena istraživanja prof. dr. Alija Kožljak i Amer Kurtović su prisustvovali i aktivno učestvovali u ovom događaju.

 

Buduće aktivnosti uključuju finaliziranje plana zagovaranja na temelju daljnjih doprinosa sa sličnih događaja koji će se održati u Banjoj Luci, Brčkom, Mostaru i Tuzli, kao i obuku o naporima zagovaranja i zalaganje za predložene izmjene.

 

Partneri