Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Centar za društvena istraživanja izdavač knjige "Metodika istraživanja razbojništava"
24.08.2016. Centar za društvena istraživanja izdavač knjige "Metodika istraživanja razbojništava" Nakon objave naučne publikacije "Novi ekonomski i sigurnosni fenomeni u krivičnom pravu", Centar za društvena istraživanja je objavio još jedno autorsko djelo dr. sc. Adnana Durakovića i dr. sc. Duška Modlyja

„Metodika istraživanja razbojništava“ je naučna monografija koja se bez dileme može korisititi kao udžbenik u okviru krivično-pravne naučne oblasti. Trideset i četiri tematske cjeline obrađene interdisciplinarno kroz prizmu krivičnog prava i kriminalistike uključuju pregled zakonske normiranosti ovog krivičnog djela u različitim pravnim sistemima, primjera sudske prakse te kriminalističke nauke i prakse u najširem smislu riječi.

Knjiga nastoji ukazati na uticaj razbojništava na mikro i makro planu, kao i na strategije suzbijanja kriminala sa mnoštvom detalja koje samo iskusni praktičari i znanstvenici mogu ponuditi u cilju prevencije, istrage i suzbijanja ovih krivičnih djela.

Autori su izrazili zahvalnost Centru za društvena istraživanja na objavljivanju ove naučne monografije, te su izrazili želju za daljnjom kooperacijom na realizaciji zajedničkih projekata.

Partneri