Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Objavljeno tematsko izdanje časopisa "Društveni ogledi"
15.08.2016. Objavljeno tematsko izdanje časopisa "Društveni ogledi" Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta objavio novi broj časopisa Društveni ogledi - tematskko izdanje iz oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga

U tematskom izdanju je objavljeno ukupno 9 naučnih radova, a autori čiji su radovi objavljeni iste su prezentirali na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji: „Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em“, koja je održana 16. decembra 2015. godine na Internacionalnom Burč univerzitetu.

Uređivački odbor Centra ovim putem poziva sve zainteresirane autore da dostave naučne radove za naredni broj časopisa koji će biti objavljen do kraja 2016. godine. Sve informacije o uputstvima za autore i pozivu za dostavljanje radove su dostupne na web stranici časopisa http://drustveniogledi.ibu.edu.ba/.

Partneri