Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Međunarodna ljetna škola "Upravljanje kriznim situacijama" održana u Sarajevu
21.07.2016. Međunarodna ljetna škola "Upravljanje kriznim situacijama" održana u Sarajevu Međunarodna ljetna škola “Upravljanje u kriznim situacijama”, u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, a u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, održana je u Sarajevu od 15. do 21. jula 2016. godine.

Ljetnu školu je pohađalo više od 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Učešće su u najvećoj mjeri uzeli studenti uz određeni broj predstavnika sigurnosnih struktura, vladinih i nevladinih organizacija.

Predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije su obezbijedili visoko kvalitetne predavače iz BiH i regiona, čime su kroz sedmodnevni program ljetne škole nastojali učesnicima pružiti intenzivnu obuku na temu upravljanja kriznim situacijama. Nastava se obavljala kroz šest modula posvećenih pojmovima kriza i katastrofa.

Pored Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, te Veleučilišta Velika Gorica iz RH, partneri u realizaciji ovog regionalnog projekta bili su i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Crveni križ/krst Federacije BiH, Hrvatska vatrogasna zajednica Velika Gorica, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Univerzitet AAB iz Prištine, Visoka škola “Logos centar” Mostar i Visoka škola “CEPS – Centar za poslovne studije” Kiseljak.

Ovim projektom, Centar  je nastavio uspješnu saradnju sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te u narednom periodu planira organizaciju novih zajedničkih događaja.

Partneri