Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Centar za društvena istraživanja izdavač knjige "Novi ekonomski i sigurnosni fenomeni u krivičnom pravu"
17.05.2016. Centar za društvena istraživanja izdavač knjige "Novi ekonomski i sigurnosni fenomeni u krivičnom pravu" Nakon objave niza naučnih publikacija i autorskih djela, Centar za društvena istraživanja je nastavio svoju izdavačku djelatnost publiciranjem knjige "Novi ekonomski i sigurnosni fenomeni u krivičnom pravu" autora dr. sc. Duška Modlya, dr. sc. Adnana Durakovića i mr. sc. Sabine Duraković.

Knjiga je podijeljena u 12 poglavlja na 433 stranice, te predstavlja obradu različitih i specifičnih tema privrednog i političkog kriminaliteta. Autori su nastojali ukazati na etiološke i fenomenološke elemente novih ekonomskih i sigurnosnih ugroza i njihovih posljedica dajući prostora i priliku da krivičnopravni i kriminalistički instrumentarij dođe do izražaja i da bude efektivno upotrijebljen.

Naučna monografija pokriva aktuelne teme od kojih su svaka za sebe poseban izazov, a koje su autori uspjeli logički povezati u jednu cjelinu i dati im notu naučne i stručne interesantnosti.

 Kako su recenzenti ove publikacije istakli, teme koje su obrađivane nisu obrađivane na ovim prostorima ili nisu obrađivane iz navedenog rakursa ili sa tom dubinom, sa višestrukih pozicija promatranja pojava kroz aspekt krivičnog prava, kriminalistike i ekonomije.

 Autori knjige dr. sc. Adnan Duraković i dr. sc. Duško Modly su se posebno zahvalili Centru za društvena istraživanja na saradnji prilikom izdavanja knjige, te izrazili želju za daljnjom kooperacijom na realizaciji zajedničkih projekata.

Partneri