Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Jean Monnet ljetna škola u Osijeku: "Procesno pravo Evropske unije"
04.05.2016. Jean Monnet ljetna škola u Osijeku: "Procesno pravo Evropske unije" Katedra za evropsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku organizira ljetnu školu u periodu od 24. do 27. augusta 2016. godine

Ljetna škola pod organizacijom "Jean Monnet" katedre iz Procesnog prava EU u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku će biti održana u augustu mjesecu sa ciljem razmjene znanja, iskustava i informacija o različitim aspektima Procesnog prava EU (građanskog, krivičnog, upravnog  i drugih oblasti pravne nauke). Za učešće na ljetnoj školi mogu aplicirati studenti master studija, PhD studenti i mladi istraživači. Participacija je besplatna za sve učesnike uz napomenu da troškove prijevoza snose sami učesnici. 

Studenti koji budu sudjelovali na ljetnoj školi dobit će Jean Monnet certifikat o učešću. Oni učesnici koji polože finalni ispit na ljetnoj školi bit će nagrađeni sa 3 ECTS kredita.

Krajnji rok za apliciranje je 15. Maj 2016. godine. Aplikacijska forma i ostale informacije su dostupne na sljedećem linku:

http://www.pravos.unios.hr/katedra-za-europsko-pravo/summer-school

 

Partneri