Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • U Mostaru održan 4. međunarodni naučni skup: "Dani porodičnog prava"
02.04.2016. U Mostaru održan 4. međunarodni naučni skup: "Dani porodičnog prava" Dana 01. i 02. aprila 2016. godine, u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), održan je 4. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" na temu: Pravna zaštita odraslih osoba

Skup je svečano otvoren u sali hotela „Bristol“ u Mostaru s početkom u 15 sati, a istaknuti profesori s pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci su uzeli učešće na ovom tradicionalnom naučnom događaju iz oblasti porodičnog prava.

Ovom prilikom ministrica Dilberović je naglasila da je riječ o aktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava. - See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuf

Ovom prilikom ministrica Dilberović je naglasila da je riječ o aktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava.

„U svakom slučaju, uvjerena sam da će skup rezultirati veoma kvalitetnim naučnim i stručnim izlaganjima, koja će dati jedan novi i potpuniji osvrt na brojna pitanja zaštite odraslih osoba, a posebno osoba s invaliditetom, čija su prava utvrđena nizom međunarodnih standarda i dokumenata koje je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Stoga, vjerujem, da će ovaj skup polučiti i konkretne smjernice, posebno kada su u pitanju primarni ciljevi pravne zaštite osoba s invaliditetom, a kako bi se osigurao efektivan pristup pravdi na ravnopravnim osnovama s drugim osobama, odnosno zaštitilo i promoviralo uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na ravnopravnim osnovama s drugim osobama“, istaknula je Dilberović.

Ukazala je i na važnost organiziranja ovakvih i sličnih manifestacija, kako za određenu naučnu oblast tako i za afirmiranje BiH kao naučno opredijeljene zemlje na regionalnom i

- See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuf

riječ o aktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava.

„U svakom slučaju, uvjerena sam da će skup rezultirati veoma kvalitetnim naučnim i stručnim izlaganjima, koja će dati jedan novi i potpuniji osvrt na brojna pitanja zaštite odraslih osoba, a posebno osoba s invaliditetom, čija su prava utvrđena nizom međunarodnih standarda i dokumenata koje je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Stoga, vjerujem, da će ovaj skup polučiti i konkretne smjernice, posebno kada su u pitanju primarni ciljevi pravne zaštite osoba s invaliditetom, a kako bi se osigurao efektivan pristup pravdi na ravnopravnim osnovama s drugim osobama, odnosno zaštitilo i promoviralo uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na ravnopravnim osnovama s drugim osobama“

- See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuf

Tema naučnog skupa je razmatrana iz dva naučna aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnosa, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba sa duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava. Izlagači su nastojali iznijeti potpun osvrt na pitanja zaštite odraslih osoba, a naročito onih s invaliditetom čija prava su  utvrđena nizom međunarodnih standarda i dokumenata koje je ratificirala i Bosna i Hercegovina.

Domaćin skupa ispred Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Prof. dr. Suzana Bubić, istakla je zadovoljstvo održanim skupom i posebno se zahvalila Centru za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta na partnerstvu u organizaciji skupa i nastavku saradnje koja uspješno traje već 3 godine.

U narednom periodu Centar za društvena istraživanja planira realizirati niz seminara iz oblasti pravne nauke, te nastaviti sa aktivnostima vezanim za organizacije naučnih događaja.

riječ o aktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava.

„U svakom slučaju, uvjerena sam da će skup rezultirati veoma kvalitetnim naučnim i stručnim izlaganjima, koja će dati jedan novi i potpuniji osvrt na brojna pitanja zaštite odraslih osoba, a posebno osoba s invaliditetom, čija su prava utvrđena nizom međunarodnih standarda i dokumenata koje je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Stoga, vjerujem, da će ovaj skup polučiti i konkretne smjernice, posebno kada su u pitanju primarni ciljevi pravne zaštite osoba s invaliditetom, a kako bi se osigurao efektivan pristup pravdi na ravnopravnim osnovama s drugim osobama, odnosno zaštitilo i promoviralo uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na ravnopravnim osnovama s drugim osobama“

- See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuaktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava. - See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuf

riječ o aktuelnoj, ali i sveobuhvatnoj temi, koja će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba u oblasti izdržavanja i imovinskih odnose, a drugi je izuzetno važan aspekt zaštite odraslih osoba s duševnim smetnjama, odnosno osoba s invaliditetom, u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava.

„U svakom slučaju, uvjerena sam da će skup rezultirati veoma kvalitetnim naučnim i stručnim izlaganjima, koja će dati jedan novi i potpuniji osvrt na brojna pitanja zaštite odraslih osoba, a posebno osoba s invaliditetom, čija su prava utvrđena nizom međunarodnih standarda i dokumenata koje je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Stoga, vjerujem, da će ovaj skup polučiti i konkretne smjernice, posebno kada su u pitanju primarni ciljevi pravne zaštite osoba s invaliditetom, a kako bi se osigurao efektivan pristup pravdi na ravnopravnim osnovama s drugim osobama, odnosno zaštitilo i promoviralo uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na ravnopravnim osnovama s drugim osobama“

- See more at: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ministrica-dilberovi-pozdravila-sudionike-dana-porodinog-prava&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27#sthash.StvbLioy.dpuf
Partneri