Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Ambasador OSCE-a održao javno predavanje na Burč Univerzitetu
11.01.2016. Ambasador OSCE-a održao javno predavanje na Burč Univerzitetu Danas, 11. januara 2016. godine, Ambasador Organizacije za europsku sigurnost i saradnju Jonathan Moore je održao javno predavanje na temu "20 godina nakon Dejtona: Bosna i Hercegovina na političkom i društvenom raskršću" na Internacionalnom Burč Univerzitetu."

Danas, 11. januara 2016. godine, Ambasador Organizacije za europsku sigurnost i saradnju Jonathan Moore je održao javno predavanje na temu "20 godina nakon Dejtona: Bosna i Hercegovina na političkom i društvenom raskršću" na Internacionalnom Burč Univerzitetu."

Došao je na poziv Centra za društvena istraživanja, koji teži ka formiranju svjesnijeg mladog stanovništva u Bosni i Hercegovini kao i usavršavanje ostalih društvenih skupina u Bosni i Hercegovini.

Govorio je o značaju Dejtonskog mirovnog sporazuma potpisanog 1995. godine i njegovog utjecaja na razvoj poslijeratnog bh. društva. Nakon kraćeg govora Ambasador Moore je odgovarao pitanja publike, koja je velikim dijelom bila sačinjena studentima.

Ambasador je izjavio da su bh. vlasti učinile mnogo na putu ka euroatlanskim integracijama, te im poručio da put do euroatlanskih integracija dug i da moraju činiti što više da bi ubrzali napredak Bosne i Hercegovine na tom putu.

Nakon govora, rektor Burč Univerziteta prof. dr. Teoman Duman je uručio uvaženom gostu zahvalnicu te su se uputili na svečani ručak.

Partneri