Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Održana međunarodna naučno-stručna konferencija "Usklađivanje zakonodavstva sa ACQUIS-em"
16.12.2015. Održana međunarodna naučno-stručna konferencija "Usklađivanje zakonodavstva sa ACQUIS-em" Dana 16. decembra 2015. godine, Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta je bio domaćin međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji ne temu “Usklađivanje zakonodavstva sa ACQUIS-em” na kojoj je sudjelovalo 130 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Konferencija je organizovana u saradnjii Centra za društvena istraživanja i Direkcije  za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao rezultat potpisanog sporazuma o saradnji u mjesecu augustu 2015. godine. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo održanim naučnim skupom, te istakli da je ovo samo jedan od mnogih zajedničkih projekata Direkcije i Centra.

Konferencija je bila organizirana u tri zasebna panela sa temama koje su trenutno vrlo aktuelne unutar EU. Tako su panelisti govorili o različitim aspektima iz sljedećih oblasti:

Sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštita zdravlja bilja u kontekstu pristupa Evropskoj uniji,

Pravda, sloboda i sigurnost u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, i

Harmonizacija pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga.

Najistaknutiji stručnjaci iz navedenih oblasti, kao što su Prof. dr. Meliha Povlakić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Prof. dr. Tatjana Josipović sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prisustvovali su i predstavili naučne radove sudionicima konferencije.

Uz konferenciju je publikovan i zbornik radova sa ukupno 25 naučnih članaka. Centar za društvena istraživanja će u narednom periodu nastaviti daljnje aktivnosti, a poseban fokus će biti na organizaciji stručnih seminara iz pravne oblasti.

 

Partneri