Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Najavljena uspješna saradnja Internacionalnog Burč univerziteta i ProCredit Banke
27.11.2015. Najavljena uspješna saradnja Internacionalnog Burč univerziteta i ProCredit Banke Uposlenici ProCredit banke 27. novembra su posjetili Internacionalni Burč univerzitet u cilju ostvarivanja saradnje između pomenutih institucija

Predstavnici IT i službe za ljudske resurse ProCredit banke su 27. novembra posjetili Internacionalni Burč univerzitet. Nakon prezentacije Univerziteta i obilaska kampusa, održan je sastanak kojem je prisustvovao i zamjenik direktora Centra za društvena istraživanja Mensur Zoletić. Centar već dvije godine uspješno funkcionira sa ciljem pružanja podrške naučnoistraživačkom radu u okviru društvenih nauka, što su prepoznali i predstavnici ProCredit Banke te je diskutovano o mogućim oblicima saradnje u narednom periodu.

Također, iskorištena je prilika da se uposlenici pravne struke banke pozovu na Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom: "Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em" 16. decembra na Burč univerzitetu. Između ostalog, jedan od konferencijskih panela se posebno odnosi na uposlenike bankarskog sektora (harmonizacija pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga).

Predstavnici ProCredit Bank su iskazali svoje oduševljenje radom svih segmenata Univerziteta, te izrazili spremnost da u punom kapacitetu učestvuju u saradnji koja će zasigurno biti na obostranu korist objema stranama, a studentima ove cijenjene institucije pomoći da realizuju svoje buduće projekte. Predstavnici Univerziteta se nadaju da će do formaliziranja saradnje što prije doći, te da će moći opravdati ukazano povjerenje.

 

Partneri