Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Posjeta Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
17.11.2015. Posjeta Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli U utorak, 17.novembra 2015. godine predstavnici Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč Univerziteta priredili su posjetu Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Cilj posjete je bio da se dogovore daljnje aktivnosti Centra i Pravnog fakulteta Tuzla. Ovo je bila prilika da se Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli upozna sa trenutnim aktivnostima Centra i da se njihovi uposlenici detaljnije upoznaju o konferenciji koja će se održati 16. decembra 2015. godine pod okriljem Centra.

Centar je i ranije surađivao sa Pravnim fakultetom u Tuzli. Tako je još 24. aprila 2013. Centar potpisao sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Sporazumom je postignuta zajednička organizacija naučnih i stručnih skupova u cilju unaprjeđenja nauke i prakse. 27. februara 2014. godine je Centar, zajedno sa Pravnim fakultetom u Tuzli, organizovao seminar na temu "Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine", u namjeri da daju doprinos stručnoj edukaciji pravnih stručnjaka zaposlenih u različitim institucijama pravnog sistema. Također, zajedno sa tuzlanskim Pravnim fakultetom i još pet javnih pravnih fakulteta iz BiH, u oktobru 2014. je organizirana međunarodna konferencija "Izgradnja modernog pravnog sistema".

U 2016. godini, kako je tokom posjete načelno dogovoreno, Centar planira realizirati nove aktivnosti u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Tuzle.

Partneri