Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Poziv na međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em”
20.10.2015. Poziv na međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em” Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta najavljuju održavanje Međunarodne naučno-stručne konferencije “USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA SA ACQUIS-EM”

Dana 16. decembra 2015. godine na Internacionalnom Burč univerzitetu će se održati međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom: "Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em". Direkcija za evropske integracije VM BiH i Centar za društvena istraživanja IBU kao organizatori konferencije na ovaj način namjeravaju okupiti vodeće naučne radnike i stručnjake na polju usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tečevinom Evropske unije, te uz podjelu iskustava i znanja iz odnosne oblasti doći do relevantnih odgovora na izazove koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom u procesu evropskih integracija.   

Konferencija će se odvijati u okviru tri panela i to:

I PANEL: Sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštita zdravlja bilja u kontekstu pristupa Evropskoj uniji

II PANEL: Pravda, sloboda i sigurnost u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji

III PANEL: Harmonizacija pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane izlagače da  dostave svoje radove iz naprijed navedenih oblasti na e-mail adresu [email protected] Instrukcije sa rokovima vezanim za dostavljanje abstrakata i radova kao i upustva za autore nalaze se u linkovima dostupnim na kraju vijesti.

Također, pozivamo i sve druge zainteresirane osobe koje imaju namjeru učestvovati kao slušaoci konferencije da svoje prijave o učešću pošalju na e-mail adresu [email protected]

Zvanični poziv za konferenciju: LINK 1

Uputstva za autore: LINK 2

 

Partneri