Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Potpisan sporazum o zajedničkoj realizaciji Međunarodne naučno-stručne konferencije "Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em"
27.08.2015. Potpisan sporazum o zajedničkoj realizaciji Međunarodne naučno-stručne konferencije "Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em" Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine su dana 27.08.2015. godine potpisali sporazum o zajedničkoj realizaciji Međunarodne naučno-stručne konferencije "Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em".

Predstavnici Direkcije za evropske integracije su nedavno posjetili Internacionalni Burč univerzitet prilikom čega je načelno dogovorena saradnja između ove dvije institucije u vidu realizacije zajedničkih događaja. Konsekventno, krajem augusta je dogovoreno da će Centar i Direkcija za evropske integracije organizirati zajedničku konferenciju međunarodnog karaktera sa ciljem okupljanja vodećih naučnih radnika i stručnjaka na polju usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tečevinom Evropske unije.

Konferencija se planira održati u decembru mjesecu 2015. godine, a preliminarno je dogovoreno da će se sastojati od tri paralelne sesije sa temama koje će blagovremeno biti objavljene u pozivu.

Direktor Centra za društvena istraživanja, gosp. Esad Oruč, naglasio je važnost Centra da djeluje u pravcu realizacije događaja sa partnerskim institucijama, jer se zajedničkim poduhvatima mnogo lakše mogu realizirati brojne aktivnosti od značaja kako za same te institucije, tako i za državu Bosnu i Hercegovinu.

Partneri