Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Objavljen treći broj časopisa "Društveni ogledi"
09.08.2015. Objavljen treći broj časopisa "Društveni ogledi" Časopis "Društveni ogledi" je u kratkom vremenskom periodu postao jedan od najreferentnijih pravnih časopisa u BiH i regionu.

U ovom broju časopisa je objavljeno ukupno 13 naučnih radova čiji autori su uglavnom iz Bosne i Hercegovine ali i regiona. Kako je ranije i dogovoreno u okviru naučnog odbora Centra, najkvalitetniji radovi sa međunarodne naučno-stručne konferencije "Izgradnja modernog pravnog sistema" su objavljeni u trećem broju, uz radove koji su dostavljeni standardnom procedurom na adresu Centra za društvena istraživanja.

Također, ovim putem se pozivaju svi zainteresirani autori da dostave naučne radove za naredni broj časopisa koji će biti objavljen do kraja 2015. godine. Sve informacije o uputstvima za autore i pozivu za dostavljanje radove su dostupne na web stranici časopisa http://drustveniogledi.ibu.edu.ba/.

Partneri