Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • XIII međunarodno savjetovanje pravnika u Neumu
15.06.2015. XIII međunarodno savjetovanje pravnika u Neumu U Neumu je u petak, 12.juna, svečano otvoreno XIII međunarodno savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“. Skupu su se prigodnim riječima obratili prof. dr. sc. Vesna Kazazić, dekanesa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, doc. dr. sc. Josip Grubeša, ministar pravde BiH, te prof. dr. sc. Vlado Majstorović, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju Sveučilišta u Mostaru.

Trodnevno savjetovanje pravnika okuplja oko 150 sudionika iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije koji u radu četiri okrugla stola analiziraju važeću nacionalnu i usporednu građanskopravnu i srodnu regulativu te njezina različita dostignuća. Savjetovanje okuplja istaknute pravne teoretičare, ali i praktičare, suce, advokate, notare i druge pravnike koji se bave građanskim i trgovačkim pravom ili srodnim pravnim disciplinama. 

Na početku Savjetovanja, dekanesa prof. dr. sc. Vesna Kazazić se zahvalila svim sudionicima i organizatorima te ukratko predstavila program Savjetovanja. Nadalje, ministar pravde BiH doc. dr. sc. Josip Grubeša je istaknuo važnost zajedničkog rada znanstvenika i praktičara u svakom području, a posebice u pravu.

Tokom Međunarodnog savjetovanja je izloženo preko 30 referata te su se održala i četiri okrugla stola: Efikasnost pravosuđa – Notarska izvršna isprava; Prava manjina u radnom pravu – izazovi antidiskriminacije; Zakonska regulativa poslovanja društva za osiguranja u BiH; te Informacijski izazovi – institucionalni razvoj.

Dekanesa prof. dr. sc. Vesna Kazazić je izrazila i posebnu zahvalnost predstavnicima Centra za društvena istraživanja na podršci u održavanju ovog događaja te istakla želje za budućom saradnjom sa Centrom. 

Partneri