Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Objavljen Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
22.06.2015. Objavljen Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru U sklopu održanog Međunarodnog naučnog skupa: Dani porodičnog prava - "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece" koji je organiziran od strane Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Pravni fakultet je objavio Zbornik radova sa 16 naučnih rukopisa iz oblasti porodičnog prava

Dana 27. i 28. marta 2015. godine  u Mostaru je održan Međunarodni naučni skup na temu: “Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece“. Predstavnici Pravnog fakulteta su već prilikom organizacije skupa sa partnerima dogovorili objavljivanje zbornika radova čiji će autori biti izlagači na samom naučnom skupu, a dva mjeseca poslije je zbornik završen i objavljen pod izdavaštvom Pravnog fakulteta uz pokroviteljstvo Centra za društvena istraživanja.

Na naučnom skupu je radove izlagalo 19 učesnika, a u Zborniku radova je objavljeno ukupno 16 naučnih radova. Radove su predstavili naučni radnici, profesori i asistenti sa javnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, te gosti sa pravnih fakulteta iz Kragujevca, Rijeke, Novog Sada i Osijeka.

Prof. dr. Suzana Bubić, redovna profesorica Pravnog fakulteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, izrazila je zadovoljstvo okončanim projektom publikovanja Zbornika radova i naglasila da je ovim činom uspješno okončan još jedan zajednički projekat Centra za društvena istraživanja i Pravnog fakulteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Na kraju, istaknuta je zahvalnost Centru za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta za finansijsku podršku skupu i publikovanju Zbornika radova, kao i Njemačkoj fondaciji za međunarodnu naučnu saradnju na pruženoj podršci u organizaciji skupa.

Partneri