Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • XV Dani kriminalističkih nauka
12.06.2015. XV Dani kriminalističkih nauka Fakultet za kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Instituta za kriminologiju i sigurnosne studije - CriminalEast u suradnji s Upravom za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, u tradicionalnom događaju "Dani kaznenopravnih znanosti", organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom „Kriminalistika i kriminologija u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti“.

I ove godine, tradicionalna manifestacija "Dani kriminalističkih nauka" je održana u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja na Internacionalnom Burč univerzitetu, sa ciljem da postane permanetna aktivnost za unapređenje kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Naslov finalne konferencije 2015. godine nosi naziv „Kriminalistika i kriminologija u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti“. Konferencija se sastoji od tri tematski povezane i organizirane privatne sesije i od plenarnih sesija koje su obilježene po završetku konferencije.

Organizatori u okviru ovog naučnog skupa pokušavaju okupiti domaće i međunarodne naučnike i stručnjake s područja kriminologije i sigurnosnih studija, u nadi da će njihovo učešće doprinijeti predstavljanju novih znanja i razmjene iskustava. S obzirom na aktuelnost teme, konferencija je privukla pozornost velikog broja domaćih i stranih naučnika i stručnjaka iz pomenute oblasti.

Dani kaznenopravnih znanosti, u sklopu kojeg se organiziraju i konferencije kao i naučni simpoziji, dio su duge i bogate tradicije Fakulteta za kriminologiju i sigurnosne studije i uspješne saradnje sa Internacionalnim Burč univerzitetom, a ujedno predstavljaju i jasnu naznaku da jedan ovakav događaj prerasta u akademski projekt na naprednim naučnim, organizacionim i obrazovnim razinama, što je značajan faktor ne samo u gradu Sarajevu, već i šire. 

Partneri