Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • Centar za društvena istraživanja i Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH potpisali sporazum o saradnji
23.04.2015. Centar za društvena istraživanja i Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH potpisali sporazum o saradnji Nakon održanog sastanka sa predstavnicima Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH, Centar za društvena istraživanja je proširio listu partnera sa kojima će u budućnosti realizirati zajedničke aktivnosti iz oblasti pravnih nauka

Predstavnici Institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH su već nekoliko puta posjetili Internacionalni Burč univerzitet i prostorije Centra za društvena istraživanja prilikom čega su dogovereni neformalni modaliteti buduće saradnje ove dvije institucije. Potpisivanjem sporazuma došlo je do ozvaničenja saradnje čime su otvorene mogućnosti realizacije zajedničkih događaja od obostranog interesa.

"Centar razvija i održava saradnju sa partnerskim institucijama više od dvije godine, a rezultat toga je mnoštvo organizovanih konferencija, projekata i stručnih seminara. Pored pravnih fakulteta iz BiH i predstavnika nevladinog sektora, zadovoljstvo nam je da je i Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH u nama vidjela partnera vrijednog saradnje" istakao je direktor Centra za društvena istraživanja g. Esad Oruč.

Pored događaja planiranih za naredni period, ovim sporazumom su predviđene mogućnosti zajedničkog učešća na lokalnim, regionalnim i evropskim projektima, objavljivanje naučnih i stručnih radova u publikacijama koje izdaju potpisnici, kao i korištenje bibliotečkih resursa, te drugi korisni oblici saradnje.

 

 

 

Partneri