Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Vijesti

  • /
  • U Mostaru održana međunarodna konferencija na temu: "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"
03.04.2015. U Mostaru održana međunarodna konferencija na temu: "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece" Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je 27. i 28. marta 2015. godine u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju organizirao međunarodni naučni skup na temu: “Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece“

Pored predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH i ureda ombudsmena za ljudska prava BiH, skupu su nazočili gosti sa pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, kao i sudionici sa pravnih fakulteta iz Srbije i Hrvatske. Posebno je važno sudjelovanje pravnih praktičara koji se aktivno bave problemima zaštite djece u praksi.

“Oko 80 posto djece u BiH je siromašno, pokazala je studija UNDP-a”, kazala je Jasminka Džumhur, ombudsmen za ljuska prava BiH, te navela višestruke primjere kršenja dječjih prava. “U pojedinim kantonima u FBiH nije osiguran pristup djeci za predškolsko obrazovanje, iako je to utvrđeno Okvirnim zakonom o obrazovanju. Zakon se direktno krši, a niko za to ne odgovara”, istakla je Džumhur.

Prof. dr Suzana Bubić je ispred domaćina istakla da od činjenice siromaštva djeteta ovisi i ostvarivanje svih ostalih prava. “Razlog odabira teme je težina problema siromaštva djece i hitna potreba njegovog rješavanja. U Bosni i Hercegovini siromaštvom je pogođen ogroman broj djece koji posljednjih godina konstantno raste” kazala je Bubić.

Organiziranjem navedenog naučnog skupa Centar za društvena istraživanja je nastavio provoditi zajedničke aktivnosti sa Pravnim fakultetom “Džemal Bijedić” u Mostaru i na taj način jačati partnerske odnose sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Partneri