Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Zbornici sa konferencija

 anali-pravnog-fakulteta-u-zenici

 

Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Broj 12; Godina 6; Zenica, decembar 2013.

 

Otvori verziju u PDF formatu

 

 mostar

 

Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru

Broj 2; Godina II; Mostar, 2014.

 

Otvori verziju u PDF formatu

 

 anali-pravnog-fakulteta-u-bihacu

 

Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Broj 2; Godina 2; Bihać, maj 2014.

 

TOM 1  -  TOM 2

 

 

 

Izgradnja modernog pravnog sistema                   

Sarajevo, oktobar 2014.

Otvori verziju u PDF formatu

 

 

 

„Javni i privatni aspekti nužnih pravnih

reformi u BiH: Koliko daleko možemo ici?"                   

Tuzla, decembar 2013.

Otvori verziju u PDF formatu

 

 

 

Izgradnja modernog pravnog sistema                            

Sarajevo, oktobar 2014.

Skini dokument OVDJE

 

„Javni i privatni aspekti nužnih pravnih

reformi u BiH: Koliko daleko možemo ici?"

Tuzla, decembar 2013.

Otvori verziju u PDF formatu

 

USKLAĐIVANJE
ZAKONODAVSTVA
S ACQUIS-EM

Sarajevo, 2015.

Skini dokument OVDJE

Partneri