Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Partneri

Centar za društvena istraživanja svoju djelatnost realizira u saradnji sa partnerskim institucijama, orijentisanim ka naučno-istraživačkom radu u oblasti društvenih nauka.

Partneri centra su:

 
a
 
Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet
 
Pravni fakultet BihacUniverzitet u Bihaću - Pravni Fakultet
 
Univerzitet "Džemal Bijedić" - Pravni Fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić" - Pravni Fakultet
 
 aSveučilište u Mostaru - Pravni Fakultet
 
Univerzitet u Zenici - Pravni Fakultet Univerzitet u Zenici - Pravni Fakultet
 
a
 
 
 
 
 
 
Partneri