Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Misija

Misija Centra je da promocijom i unapređenjem razvoja naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka, omogući razvoj društva zasnovanog na znanju.

Centar potiče empirijska istraživanja i teorijsku analizu u vezi sa društvenim pojavama, procesima i promjenama, kao i objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada.

Partneri