Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

O nama

Centar za društvena istraživanja je organizaciona jedinica visokoškolske ustanove Internacionalnog Burč univerziteta osnovan 2013. godine sa osnovnim ciljem pružanja podrške naučnoistraživačkog rada u oblasti društvenih nauka.

Centar je specijaliziran za obavljanje naučno-istraživačke, ekspertsko-konsultativne i izdavačke djelatnosti.

Osnovna ideja Centra je da nezavisnim i objektivnim istraživanjima i analizama u oblasti društvenih nauka, odnosno društvenih fenomena i problema, stručnoj, naučnoj i široj javnosti pruži uvid u suštinu određenog problema, njegovog nastanka, razvoja, ukaže na posljedice istog, te u konačnici ponudi prijedlog za njegovo rješenje. Pored navedenog, težnje Centra su usmjerene ka afirmisanju Centra u mjesto sastajanja i saradnje naučnih radnika Bosne i Hercegovine i regiona.

Djelatnost Centra se provodi kroz istraživački rad, organizaciju samostalnih i partnerskih konferencija, seminara, simpozijuma i diskusija, a prezentacija rezultata kroz izdavaštvo, serijske i periodične publikacije, naučni i stručni časopis, prikaze i tekstove autora iz oblasti društvenih nauka.

U organizacijskom smislu Centar svoje aktivnosti provodi kroz pojedine odjele. Trenutno u sastavu Centra djeluje Odjel za pravna istraživanja, Odjela za ekonomska istraživanja i Odjel za političko-sigurnosna istraživanja, međunarodne odnose i evropske studije. 

 

Naš tim čine:

1. Doc. dr. Alija Kožljak, Direktor Centra za društvena istraživanja

2. LL.B, Šejla Sarač, Sekretar Centra za društvena istraživanja

Partneri