Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

O Centru

Centar za društvena istraživanja, podorganizaciona jedinica na Internacionalnom Burč univerzitetu, osnovan je 2013. s osnovnim ciljem doprinošenju rješavanju društvenih problema u lokalnim zajednicama, u Bosni i Hercegovini, u regionu i šire. U prethodnih osam godina se Centar razvio u pravcu društvenih istraživanja u obalstima ekonomije, politologije i prava, zadržavši svoj inicijalni zamisao da istraživanjem doprinese unaprjeđenju društva.

 

U osnovu, Centar se bavi društvena istraživanja, odnosno društvom i svim njegovim elementima, a naročito vezama između istih. Društvene nauke obuhvataju širok dijapazon tematika, a koriste se raznim kvantitativnim i kvalitativnim metodama. Cilj većine istraživanja u oblasti društvenih nauka jeste iznaći uzročnost između dva ili više fenomena, iako uzorčnost je veoma teška za uspostaviti u društvenim naukama. Društvena istraživanja također imaju visoko stopu primjenjivosti, pošto njhovi nalazi su često neposredno primjenjivi i mogu imati velik utjecaj na veliki spektar društva; iz toga razloga su istraživanja u ovoj oblasti veoma podložna pristrasnosti istraživača i zato se mora voditi velika briga o odabranoj metodi, izboru istraživača i sl.

 

Naš Odjel za ekonomska istraživanja se bavi bogatstvom i raspodjelom bogatstva jednog društva, posmatrajući pojedince i društvene grupe kao agente čije djelovanje utječe na čitavo društvo i koji teže zadovoljavanju svojih potreba, koristeći ograničene resurse. Naš Odjel za politološka istraživanja se bavi djelovanjem pojedinaca kao političkog bića, tj. sudionika političkih procesa, u svim elementima, uključujući i kada on nije središte fokusa kao u istraživanjima međunarodnih odnosa. Naš Odjel za pravna istraživanja se bavi pitanjem zakona, njihove primjene i posljedica njihove primjene i neprimjene na pojedince i društvo kao takvo.

 

Centra za društvena istraživanja vodi doc. prof. dr. Alija Kožljak, dok pojedine odjele vode prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović (Odjel za ekonomska istraživanja), dr. Lejla Ramić-Mesihović (Odjel za politološka istraživanja) te prof. dr. Esad Oruč (Odjel za pravna istraživanja). Funkciju koordinatora za istraživanja obnaša Amer Kurtović, dok su u pojedinim odjelima kao istraživači u raznim zvanjima angažovani: Sara Arslanagić, Adisa Čakanović, Zerina Čaušević, Lejla Dautbašić, Zerina Kalamujić, Hata Kujraković, Anes Makul, Anej Manović, Naida Misimović Čustović, Jasna Nuhić, Sanel Safić, Affan Saračević, Ada Selmanović, Hana Smajlović, Lejla Šehanović, Haris Šehović, Aida Topić, Davor Trlin, Mensur Zoletić te Irena Žarić.

Partneri