Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

O Centru

Centar za društvena istraživanja, podorganizaciona jedinica na Internacionalnom Burč univerzitetu, osnovan je 2013. s osnovnim ciljem doprinošenju rješavanju društvenih problema u lokalnim zajednicama, u Bosni i Hercegovini, u regionu i šire. U prethodnih osam godina se Centar razvio u pravcu društvenih istraživanja u obalstima ekonomije, politologije i prava, zadržavši svoj inicijalni zamisao da istraživanjem doprinese unaprjeđenju društva.

 

U osnovu, Centar se bavi društvena istraživanja, odnosno društvom i svim njegovim elementima, a naročito vezama između istih. Društvene nauke obuhvataju širok dijapazon tematika, a koriste se raznim kvantitativnim i kvalitativnim metodama. Cilj većine istraživanja u oblasti društvenih nauka jeste iznaći uzročnost između dva ili više fenomena, iako uzorčnost je veoma teška za uspostaviti u društvenim naukama. Društvena istraživanja također imaju visoko stopu primjenjivosti, pošto njhovi nalazi su često neposredno primjenjivi i mogu imati velik utjecaj na veliki spektar društva; iz toga razloga su istraživanja u ovoj oblasti veoma podložna pristrasnosti istraživača i zato se mora voditi velika briga o odabranoj metodi, izboru istraživača i sl.

 

Naš Odjel za ekonomska istraživanja se bavi bogatstvom i raspodjelom bogatstva jednog društva, posmatrajući pojedince i društvene grupe kao agente čije djelovanje utječe na čitavo društvo i koji teže zadovoljavanju svojih potreba, koristeći ograničene resurse. Naš Odjel za politološka istraživanja se bavi djelovanjem pojedinaca kao političkog bića, tj. sudionika političkih procesa, u svim elementima, uključujući i kada on nije središte fokusa kao u istraživanjima međunarodnih odnosa. Naš Odjel za pravna istraživanja se bavi pitanjem zakona, njihove primjene i posljedica njihove primjene i neprimjene na pojedince i društvo kao takvo.

 

Centra za društvena istraživanja vodi doc. prof. dr. Alija Kožljak, dok pojedine odjele vode prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović (Odjel za ekonomska istraživanja), dr. Lejla Ramić-Mesihović (Odjel za politološka istraživanja) te prof. dr. Esad Oruč (Odjel za pravna istraživanja). Funkciju sekretara obnaša Šejla Sarač, LL.B. Angažovani istraživači pri Centru u svojstvu viših istraživača su Adem Olovčić, MA, Amer Kurtović, MA te Zerina Čaušević, MA.

Partneri