Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Kontakt

Internacionalni Burč univerzitet

Centar za Društvena Istraživanja

Tel: 033/ 944 – 446

Mail: [email protected]

Adresa: Francuske revolucije bb Ilidža, Sarajevo

Partneri