Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Konferencija o Migracijama

Cetar za društvena istraživanja, u saradnji sa Centrom kompetencije za humanitarno pregovaranje iz Ženeve u Švicarskoj i drugim partnerima, organizuje prvu po redu i prvu u Bosni i Hercegovini naučnu, međunarodnu Konferenciju o migracijama 20. januara, 2022.

 

Pozivaju se svi akademski radnici, naročito mlađi i marginalizirani, da dostave radove na temu migracija i upravljanje migracijama do 23. decembra, 2022. Konferencija će tematizirati neregularne i miješane migracije u Bosni i Hercegovini, Balkanu i šire, uključujući rad organizacija na frontu, te emigracije i unutradržavne migracije.

 

Datum i vrijeme: 20. januar, 2022. od 10h do 16h

Lokacija: Internacionalni Burč univerzitet (Sarajevo, BiH)

Koorganizator: Centar kompetencija za humanitarno pregovaranje (Ženeva, CH)

Partneri: Misija OSCE (Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi) u BiH, Misija IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) u BiH, Ambasada Švicarske Konfederacije u BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, Vanjskopolitička inicijativa (Sarajevo, BiH) te Centar za evaluaciju razvoja i istraživanja u društvenim naukama (Sarajevo, BiH)

 

Više podataka se može naći u pozivu za radove.

Partneri