Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Konferencije

 

U okviru djelatnosti Centar za društvena istraživanja jedna od glavnih aktivnosti jeste organizacija naučnih skupova. U tom smislu, Centar za društvena istraživanja u saradnji sa partnerima Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli u ovoj akademskoj godini organizuje sljedeće konferencije:

 
  • Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizuju
 

MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

"NAJBOLJI INTERESI DJETETA U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI"

 
 

Skup će okupiti pravne teoretičare i praktičare iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, koji će iznijeti vlastite stavove i razmotriti probleme vezane za temu skupa. Zajednička rasprava bi trebala rezultirati prijedlozima novih legislativnih rješenja pojedinih porodičnopravnih instituta u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti lakšem rješavanju sporova koji povodom njih nastaju u praksi.

 
  • Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizuju

 

MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

"BOSANSKOHERCEGOVAČKE PRAVNE TRADICIJE U PROCESU PRILAGODBE PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE"


Namjera organizatora jeste da na skupu razmotri sveukupne pravne tradicije Bosne i Hercegovine u svjetlu prilagođavanja pravnim tečevinama Evropske unije, što je zajednički i proklamovani budući cilj svih zemalja u regiji. Na skupu će biti prezentirana izlaganja predstavnika zemlje koja je upravo posljednja pristupila EU-Republike Hrvatske, o načinima prilagodbe vlastitog nacionalnog zakonodavstva u kontekstu 34 poglavlja koja su uspješno zatvorili, te zemalja iz regije koje se pripremaju za utvrđivanje datuma pregovora-Srbije, Crne Gore, Makedonije, i Albanije.

 
  • Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju
 

MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

„JAVNI I PRIVATNI ASPEKTI NUŽNIH PRAVNIH REFORMI U BOSNI I HERCEGOVINI : KOLIKO DALEKO MOŽEMO IĆI?“

 


Od sudionika očekujemo da se, u skladu sa svojom užom tematskom orijentacijom, osvrnu na odgovarajuća rješenja koja bi mogla dovesti do konsekventne provedbe evropskih standarda u pravnom sistemu BiH, kako u području javnog, tako i na polju privatnopravnih odnosa .
Analitička razmatranja trebala bi rezultirati prijedlozima mogućih rješenja za reviziju cijelog pravnog sistema u BiH u skladu s obvezama iz procesa europskih integracija .

 
  • Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću organizuju

II MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

BOSNA I HERCEGOVINA I EUROATLANTSKE INTEGRACIJE
Trenutni izazovi i perspektive

 
  • Centar za društvena istraživanja i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizuju:

XIV Dani kriminalističkih nauka
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
SIGURNOST URBANIH SREDINA

 

  • Centar za društvena istraživanja, Vakufska direkcija IZBiH i Međureligijsko vijeće BiH  organizuju: 

MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU
RESTITUCIJA - ISKUSTVA, MOGUĆNOSTI I RJEŠENJA

 

  • Centar za društvena istraživanja organizuje:

REGIONAL AND EU INTELLECTUAL PROPERTY CHALLENGES

 

  • Centar za društvena istraživanja i Pravni fakultet Sveučilišta u  Mostaru organizuju:

Letak: STRANA 1, STRANA 2

DVANAESTO MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE
AKTUELNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

 

  • Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u saradnji sa Pravnim fakultetom u Sarajevu, Pravnim fakultetom u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Pravnim fakultetom u Bihaću, Pravnim fakultetom u Tuzli, Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo i Fakultetom za kriminalistiku i sigurnosne studije Maribor organizuje

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju na temu
„IZGRADNJA MODERNOG PRAVNOG SISTEMA“

 

 

  • Fakultet za ekonomiju i društvene studije i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u saradnji sa partnerima iz Bosne i Hercegovine (Internacionalni Burč univerzitet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sarajevska berza) i međunarodnim partnerima (Epoka Univerzitet iz Albanije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Podgorici) organizuju

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju
"REGIONALNI EKONOMSKI RAZVOJ - POSLOVNE PERSPEKTIVE"  

 

 

Partneri