Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Seminari i edukacija

Centar razvija i provodi programe cjeloživotnog učenja, kroz organizaciju ljetnih škola, seminara i drugih različitih vidova obuka.

  • Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti, u saradnji sa Pravnim fakultetom u Bihaću, Notarskom komorom FBiH i Općinom Bihać, 27.11.203. godine u Bihaću  organizuje seminar na temu  "Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH". Predavači su eminentni profesori iz oblasti stvarnog i građanskog prava: Prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu) i Prof. dr. Enes Hašić (Pravni fakultet u Zenici). Više informacija na sljedećem linku:

"Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH"

 

  • Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti, u saradnji sa Pravnim fakultetom u Tuzli 27.02.2014. godine u Tuzli organizuje seminar na temu "Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH". Predavač je eminentna profesorica iz oblasti stvarnog i građanskog prava: Prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu). Više informacija na sljedećem linku: 

"Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH - TUZLA"

Prijava za seminar (docx format)

 

  •  Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti, u saradnji sa Pravnim fakultetom u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru  05.03.2014. godine u Travniku organizuje seminar na temu "Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH". Predavači  su iz oblasti stvarnog i građanskog prava: Prof. dr. Enes Hašić (Pravni fakultet u Zenici) i advokat Ismet Velić. Više informacija na sljedećem linku: 

„Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH - Travnik"

Prijava za seminar (docx format)

 

  • Centar za društvena istraživanja i Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog Burč univeziteta organizuju SPSS kurseve. Više informacija na sljedećem linku:
 
SPSS kurs
 
Aplikacijska forma
 
  • Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti    27.11.2014. godine u Sarajevu organizuje seminar na temu "Aktuelne teme privatnog prava u BiH". Predavači  su iz oblasti  građanskog i obligacionog prava: Prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu) i Prof.dr. Abedin Bikić. Više informacija na sljedećem linku:
 
  •  Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti    28.11.2014. godine u Zenici organizuje seminar na temu "Aktuelne teme privatnog prava u BiH". Predavači  su iz oblasti  građanskog i obligacionog prava: Prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu) i Prof.dr. Abedin Bikić. Više informacija na sljedećem linku:
 
 
  •  Centar za društvena istraživanja u okviru ekspertno-konsultativni djelatnosti 16.12.2014. godine u Tuzli organizuje seminar na temu "Aktuelne teme privatnog prava u BiH". Predavači  su iz oblasti  građanskog i obligacionog prava: Prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu) i Prof.dr. Abedin Bikić. Više informacija na sljedećem linku:
 
Partneri